CASALS

Casal d'estiu, Setmana Santa
i Nadal

Les nostres activitats presenten uns trets molts característics; ja que tenen en compte els interessos dels nens.

Les nostres activitats són:

Actives:

 • Dissenyades per afavorir l’experimentació directa del nen/a en l’entorn natural.


Amb components educatius:

 • Totes les activitats fomenten unes actituds i uns valors educatius tal com:
  • Respecte i estimació a la natura
  • Actitud de solidaritat en l’àmbit del lleure
  • Valoració de l’amistat
  • Escoltar i ser escoltat
  • Respecte i acceptació dels companys /es del grup i del joc
  • Consciència de l’existència de responsabilitats envers els altres.
 

Activitats en grup:

 • Cada grup té les seves pròpies activitats adaptades en funció l’edat dels seus membres, també donem molta importància al fet de realitzar activitats conjuntes, on participem tots els membres del casal, de forma que tant grans com petits puguin aprendre els uns dels altres.
 

Els grups s’agrupen per nivells maduratius similars:

 • P3, P4, P5 formaran el grup dels petits; 1r, 2n de primària s’agruparan en el grup dels mitjans i el grup dels 3r i 4t el grup del grans.
 

Organitzem l’activitat del casal de la setmana blanca i del casal d’estiu en diferents eixos d’animació que correspondran cada un a una setmana del casal; així els nens i nenes que es vagin incorporant al casal no se sentiran desplaçats; ja que cada setmana comença i acaba el tema treballat.

Respecte a l’horari es pot escollir:

 • 9:00 a 13:00
 • 9:00 a 15:30 menjador inclòs
 • 9:00 a 17:00 menjador inclòs
 • 09:00 – 9:30    Acollida . Trobada del grup
 • 09:30 – 10:30  Inici activitat,  Jocs
 • 10:30 – 11:00   Esmorzar Temps lliure
 • 11:00 – 13:00   Activitat . Treball dinàmic del centre d’interès
 • 13:00 – 14:30   Menjador
 • 14:30 – 15:00   Migdiada – grup dels petits
 • 15:00 – 17:00   Jocs . Activitats tranquil·les

L’equip de monitors treballa amb una ràtio d’ 1/6 ; sota a supervisió de la pedagoga del centre .

Tots els monitors comptem amb titulació i experiència en el camp de l’educació . Així com sensibilitat, il·lusió, empatia,  vers els infants.

La planificació,  disseny, coordinació i avaluació  del casal és un treball en grup dels monitors del centre conjuntament amb  el seguiment directe  amb la pedagoga .

El període de prescripcions és al Maig pel casal d’estiu, al Març pel casal de Setmana Santa i al Novembre pel casal de Nadal; aquestes preinscripcions s’han de fer arribar degudament omplertes al nostre centre. Les preinscripcions seràn confirmades amb suficient temps d’antelació.

Un cop confirmada la plaça s’haurà de formalitza la inscripció mitjançant una entrevista amb la pedagoga del centre i el pare/mare dels alumnes nous. El dia de l’entrevista s’haurà de portar la documentació següent : Fotocopia de la Targeta sanitària, 2 Fotos de Carnet.

Els alumnes del centre podràn formalitzar la inscripció via correu electrònic.

La inscripció quedarà formalitzada amb l’entrevista; el full d’inscripció emplenat i signat per les dues parts i el pagament del 30 % de bestreta de la plaça .
En cas d’anul·lació de l’estada la bestreta no serà retornada .
La resta de l’import s’abonarà la primera setmana de l’estada al casal
La formalització de la inscripció només podrà fer-la membres directes de la família .
Els pares que no puguin formalitzar personalment la inscripció hauran de fer una autorització escrita a la persona que es delegar el tràmit i s’haurà de presenta el dia de la inscripció

Algunes d’aquestes activitats són:

 • Passeig a cavall
 • Passeig a carruatge
 • Taller de reciclatge
 • Taller de manualitats naturals
 • Taller de pa
 • Tirolina
 • Rocodrom
 • Escalada
 • Itineraris per la natura
 • Recerca d’animals i plantes
 • Jocs d’aigua
 • Jocs de psicomotricitat
 • Jocs d’esports
 • Gimmcames
  I MOLTES MÉS …      

CONTACATA'NS

O TRUCA'NS

Les preinscripcions TAMBÉ es poden sol·licitar via E-mail