Centre educatiu

Metodologia, objectius i experiència

El centre Aula Entorn Rural Can Jordi, és un centre educatiu no formal creat en 1994, la qual cosa n’acredita una gran experiència formativa en el terreny de l’educació ambiental. Assisteixen classes completes des de guarderia, preescolar, fins a ESO. Com a continuació de la tasca escolar en un àmbit natural.

El centre es basa en una concepció de l’educació que podria definir-se com a:

CONTACATA'NS

O TRUCA'NS

AULA ENTORN RURAL CAN JORDI

UN SERVEI COMPLERT

La finalitat de l’aula entorn rural és possibilitar experiències educatives inusuals i extraordinàries, que serveixin per complementar l’educació mediambiental oferta en l’educació formal reglada.

D’aquesta manera la instrució pertén donar a conèixer de forma directa les característiques i propietats de la dinàmica mediambiental a través del contacte vivencial amb la naturalesa sempre des d’un aprenentatge actiu.

El centre aula entorn rural presenta els següents objectius com aquells que conformen la seva pràctica educativa:

 • Apropar els nens/as a la naturalesa
 • Descobrir els nens/as la vinculació que existeix entre la seva vida quotidiana i el medi rural
 • Inculcar la necessitat de protecció i cura del medi ambient
 • Oferir nocions i conceptes relacionats amb el medi ambient
 • Facilitar la vivència directa en contacte amb la naturalesa i el món rural.
 • Fomentar una actitud de curiositat i respecte per l’entorn natural
 • Descobrir els nens la relació home – naturalesa
 • Aprendre i utilitzar els coneixements i les tècniques del manteniment d’una granja.
 • Oferir a les escoles i als grups experiències en la naturalesa.
 • Proposar noves formes d’utilització del temps lliure

 

A més d’aquests objectius generals el centre dissenya en cada una de les seves activitats altres objectius més específics en funció de les característiques evolutives, acadèmiques i físiques dels nostres alumnes/as.

El centre basa la seva pràctica educativa en una metodologia activa ja que permet i parteix de:

 • La concepció de què l’alumne/a sigui el protagonista del procés d’aprenentatge / ensenyament.
 • De l’aprenentatge significatiu del nen/a en la construcció del nou coneixement.
 • La participació a tota hora del nen/a mitjançant:
  • El contacte en la naturalesa
  • L’experiència
  • La interpel·lació
  • La vivència dels sentits
  • El diàleg
  • La manipulació
  • Activitats per les escoles
  • Visita a la granja
  • Taller de pa
  • Taller de confitura
  • Castanyada
  • Taller reciclatge
  • Esports d’aventura
  • Gimcana del granjer
  • Taller d’hipica
  • Projectes personalitzat dels animals de la granja