En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL informa que és titular del lloc web WWW.AULAENTORNRURALCANJORDI.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL, amb CIF B66288093 i domicili social en CAMÍ VELL D’ULLASTELL, S / N FINCA CAN JORDI 08191, RUBI (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom. ………………………………….., foli ……. ………………………………, full ………… ………………………… i inscripció ……………… …………………….. l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@aulaentornruralcanjordi.com.
Usuari i règim de responsabilitats La navegació, accés i ús pel lloc web d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. aquesta
responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL amb CIF B66288093 i domicili social situat a CAMÍ VELL D ‘ULLASTELL, S / N FINCA CAN JORDI 08191, RUBI (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AULA
ENTORN RURAL CAN JORDI SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@aulaentornruralcanjordi.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.Propiedad intel·lectual i industrial AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot
imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. l’usuari
s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AULA ENTORN RURAL CAN JORDI SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.